Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

ΟΛΑ για τα Πέτρινα Σπίτια!

“Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black”.
(“Κάθε πελάτης μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο από οποιοδήποτε χρώμα επιθυμεί αρκεί να είναι μαύρο”).
-Henry Ford“Κάθε πελάτης μπορεί να έχει ένα σπίτι από οποιοδήποτε υλικό επιθυμεί αρκεί να είναι πέτρινο”.
-Teucris: Διαβάστε ή ακούστε προηγουμένως αυτό ή διαβάστε:
Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των έργων από την Teucris, τα κοστολόγια, τα συμφωνητικά και την απόσταση…


Είναι αλήθεια πως πάρα πολλοί έχετε ενδιαφερθεί για ένα πέτρινο σπίτι. Συγκέντρωσα τις πιο συχνές ερωτήσεις που οι περισσότεροι από εσάς μου έχετε απευθύνει και δίνω τις απαντήσεις:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Ερώτηση 1: Πως αρχίζω;

Απάντηση: Με το τοπογραφικό του οικοπέδου σας. Αυτό πρέπει να υπάρχει και να είναι κατά το δυνατόν έτοιμο για την έκδοση οικοδομικής αδείας. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα πως αν είναι εκτός σχεδίου πρέπει να έχετε όλες τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία εγκρίσεις (δασαρχείο, αρχαιολογία κ.ο.κ.).

Ερώτηση 2: Ποια η διαδικασία;

Απάντηση: Κάθε οικόπεδο είναι ένα και μοναδικό. Τελεία και παύλα. Συνεπώς κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Προσανατολισμός, περιβάλλον, έδαφος, μικροκλίμα, πρόσβαση είναι παράγοντες που αποτελούν χαρακτηριστικά μοναδικά για κάθε οικόπεδο. Πρέπει να μου στείλετε κατ’ αρχήν το τοπογραφικό και φωτογραφίες και να μου περιγράψετε το οικόπεδο. Εάν δεν το δω όμως δεν μπορώ να αξιολογήσω την κατάσταση. Αρχιτεκτονική και κατασκευή με την μέθοδο της αλληλογραφίας είναι ….ακόμα υπό εφεύρεση!

Ερώτηση 3: Σε τι πρέπει να έχω σαφώς καταλήξει;

Απάντηση: Στο ΓΙΑΤΙ το χρειάζεστε! Φυσικά και στο γιατί να είναι πέτρινο!

Οι ανάγκες του κάθε ενός μας είναι διαφορετικές. Πρέπει να γνωρίζετε αν θέλετε μία εξοχική κατοικία ή έναν μελλοντικό χώρο διαμονής ή αν το βλέπετε ως μία επιχειρηματική επένδυση ή …όλα αυτά μαζί! Τι ακριβώς ανάγκες έχετε; Αυτό θα καθορίσει εν πολλοίς και το μέγεθος του έργου. Δεν είναι σώφρον να προβείτε στην κατασκευή ενός τεράστιου πέτρινου σπιτιού για χρήση μίας εβδομάδας τον χρόνο. Βέβαια ο κάθε ένας γνωρίζει το σκεπτικό του, απλώς ένα έργο πρέπει να μπορεί και να ολοκληρωθεί χωρίς να αποτελεί μία διαδικασία ατέρμονα στον χρόνο. Επίσης πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη και η μορφολογία του εδάφους. Είναι μόνο το πέτρινο σπίτι ή μήπως ένα μέρος του προϋπολογισμού θα πρέπει να επενδυθεί στην προστασία του εδάφους και σε υποδομές, λχ εξυγίανση αν τα εδάφη είναι κακής ποιότητας, τοίχους αντιστήριξης, δρόμους πρόσβασης κ.ο.κ.

Ερώτηση 4: Με δεδομένα τα προηγούμενα ποια η επόμενη κίνηση που πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Ο σχεδιασμός σε επίπεδο σκαριφήματος του έργου είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρχει ένα δεδομένο για το τι θέλετε να κατασκευάσετε. Εσείς δίνετε τις κατευθύνσεις (τι θέλετε δηλαδή) και ο αρχιτέκτονας ή ο μηχανικός σας θα σας το σχηματοποιήσει λαμβάνοντας υπ’ όψη του (εκτός όλων των άλλων) και την πολεοδομική νομοθεσία και φυσικά την ποιότητα διαβίωσης σας. Από την πλευρά μου είμαι στη διάθεσή σας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχετε κάθε δικαίωμα να επιλέξετε εσείς ο ίδιος τον συνεργάτη που επιθυμείτε.

Ερώτηση 5: Με ποια τεχνοτροπία και με τι υλικά;

Απάντηση: Καθόλου «χαζή» ερώτηση. Πρέπει να γνωρίζετε και το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Τουλάχιστον σε έναν βαθμό. Σίγουρα έχετε δει κάτι είτε στην πραγματικότητα, είτε σε φωτογραφίες από βιβλία ή περιοδικά. Αυτό πρέπει να μου το πείτε.

Ερώτηση 6: Πέτρινο σε αστικό περιβάλλον;

Απάντηση: Χμ… Εξαρτάται. Είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Πάντως σκεφθείτε πως ο συνδυασμός πέτρας, μετάλλου και γυαλιού μπορεί να είναι ταυτόχρονα με τα πόδια στην παράδοση και στο παρελθόν ενώ με τα κεφάλι στην πρόοδο και στο μέλλον.

Ερώτηση 7: Αν έχω ήδη ένα πέτρινο σπίτι αλλά σε κακή κατάσταση τι να κάνω;

Απάντηση: Εδώ φεύγουμε από την κατασκευή και πάμε στην αποκατάσταση, η οποία είναι δυσκολότερη υπόθεση. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν τα όσα γράφω στις αντίστοιχες ενότητες περί Στατικής Αποκατάστασης Πέτρινων ή Διατηρητέων…

Παράκληση: Επειδή δυστυχώς δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου (παρ’ όλη τη δική μου καλή διάθεση –ειλικρινά σας το γράφω αυτό-), σας παρακαλώ εάν προχωρήσουμε σε επίπεδο έστω σκαριφηματικών προσχεδίων να έχετε αποφασίσει ότι ΟΝΤΩΣ πρόκειται να φτιάξετε αυτό που συζητάμε. Η ζωή έχει μεταβολές, υπάρχουν τροποποιήσεις, υποχρέωση καμία δεν έχετε σε εμένα μέχρι αυτό το στάδιο ούτε να μου αναθέσετε την κατασκευή, ούτε τίποτα, αλλά μην με βάλετε να ασχοληθώ με κάτι απλώς για πληροφοριακούς λόγους ή αν έχετε εντελώς θολό τοπίο χρονικού ορίζοντα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Ερώτηση 8: Πόσο κοστίζει;

Απάντηση: Χωρίς τα προηγούμενα δεδομένα και χωρίς να γνωρίζω τον χώρο κατασκευής δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για προεκτίμηση κόστους (που είναι το επόμενο βήμα).

Τονίζω! Κάθε έργο είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ! Δεν είναι τυποποιημένο βιομηχανικό προϊόν. Η αναγωγή σε κόστος ανά τετρ. μέτρο είναι εντελώς παραπλανητική. Αν λ.χ. ένα πέτρινο σπίτι σας κοστίσει έστω 1150 ευρώ/τμ, αλλά η πρόσβαση απαιτεί έναν δρόμο που σας κόστισε 5,000 ευρώ ή/και τοιχία αντιστήριξης που σας κόστισαν 10,000 ευρώ, ποιο είναι το τελικό κόστος; Αυτά τα 15,000 ευρώ δεν αποτελούν πραγματικό κόστος του έργου; Σκεφτείτε ακόμα την παροχή νερού ή ηλεκτρικού. Αν χρειάζεται να γίνει μεταφορά του δικτύου πάλι δεν αποτελεί και αυτό μέρος του έργου;

Ωστόσο καλό θα είναι να έχετε στο νου σας μία τιμή της τάξεως των 950 – 1150 ευρώ/τμ επί της συνολικής επιφανείας (μαζί με τους τοίχους).

Συνεπώς αφού προηγηθούν τα προηγούμενα με τα αρχικά προ σχέδια και με βάση τις συνθήκες της τοποθεσίας σας ετοιμάζω ένα ενδεικτικό κόστος. Τονίζω! Ενδεικτικό! Είναι παράλογο να μπορώ να δώσω ακριβείς τιμές.

Η προσφορά είναι μία πολύ κακή πρακτική στις κατασκευές.

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΦΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Ερώτηση 9: Ποια η γεωγραφική σας εμβέλεια;

Απάντηση: Προφανώς η Πελοπόννησος, Αττική και Στερεά Ελλάδα είναι μέσα στην ακτίνα δράσης μας. προϋποθέσεις ωστόσο μπορούμε και οπουδήποτε. Το ζήτημα δεν είναι αν θα μπορούμε οι συνεργάτες και εγώ να κατασκευάσουμε οτιδήποτε. Μία σημείωση σχετικά με την επίβλεψη και τις αποστάσεις: τυχαίνει να μου αρέσει πολύ η οδήγηση αλλά και οι ..επιβλέψεις! Συνεπώς οι αποστάσεις δεν αποτελούν πρόβλημα! Αντιθέτως επιθυμώ και την επέκταση σε περιοχές εκτός «εμβέλειας»… Ελλάδα δεν είναι μόνο η …Πελοπόννησος! Η όρεξη και η διάθεση είναι δεδομένες!

Ερώτηση 10: Σε πόσο χρόνο μπορεί να ολοκληρωθεί ένα πέτρινο σπίτι;

Απάντηση: Εξαρτάται από κάποιους κατανοητούς παράγοντες. Το μέγεθος, την τοποθεσία του (καιρικές συνθήκες, χιόνια) τις υποδομές προετοιμασίας του εδάφους, την πρόσβαση. Αφού έχουμε το πλάνο και γνωρίζουμε όλα τα προηγούμενα, θα μπορέσω να σας δώσω μία εκτίμηση του χρόνου κατασκευής. Πάντως μην φαντάζεστε τίποτα διαφορετικό από την φυσιολογική αίσθηση που έχετε για κάθε είδους κατασκευή.

Ερώτηση 11: Θα επιθυμούσα να χρησιμοποιήσω κάποιο συγκεκριμένο συνεργείο. Γίνεται;

Απάντηση: Προφανώς αν ο ξάδελφος σας είναι ηλεκτρολόγος ή δεν γνωρίζω τι άλλο δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Απλώς θα πρέπει να συμβαδίσει και να συνεργαστεί με τα δικά μας συνεργεία, ώστε να μην διαταραχτεί ο ρυθμός και η πορεία του έργου. (Αν λ.χ. δεν μπορεί να μεταβεί στην τοποθεσία παρά μετά από φερ’ ειπείν 15 ημέρες αυτό σίγουρα θα μας δημιουργήσει πρόβλημα). Μυστικά πάντως δεν έχω και οποιοσδήποτε καλόπιστος είναι καλοδεχούμενος.

Ερώτηση 12: Τι γίνεται με τα χωματουργικά και τα άλλα υλικά, όπως το beton;

Απάντηση: Προφανώς τις χωματουργικές εργασίες μπορούν να τις εκτελέσουν ντόπιοι ενώ το σκυρόδεμα ή τα σίδερα (ή άλλα υλικά) δεν είναι λογικό να τα μεταφέρουμε αλλά τα προμηθευόμαστε από την πλησιέστερη περιοχή. Βλέπετε άλλη μία παράμετρο την οποία δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε παρά μόνον με συγκεκριμένα δεδομένα. Η πείρα μου πάντως με έχει διδάξει πως υπάρχουν καλοί χωματουργοί στην επαρχία (εξασκούνται βλέπετε σε δύσκολα εδάφη!) και με εύλογο κόστος αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας. Σε επίπεδο σκυροδέματος και σιδήρου ή άλλων υλικών ισχύουν τα ίδια. Δεν αγοράζουμε εξ’ άλλου …άγνωστα μέταλλα από αόρατα χρυσωρυχεία…

Ερώτηση 13: Σχετικά με το ΙΚΑ κι το ελάχιστο κόστος;

Απάντηση: Με την έκδοση της οικοδομικής αδείας και με έναν τρόπο που έχει καθορίσει το υπουργείο προκύπτουν από τα τετραγωνικά μέτρα και διάφορους άλλους παράγοντες τα ΕΛΑΧΙΣΤΑ ημερομίσθια. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούνται περισσότερα (δικαίως). Γενικά πάντως το σύστημα αυτό «δουλεύει» πολύ καλά και χωρίς εκπλήξεις. Αντίστοιχα ισχύει και το ελάχιστο κόστος. Αλλά και αυτό ΕΛΑΧΙΣΤΟ είναι και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να σας απασχολεί. Λεπτομέρειες μπορώ να σας παρέχω με μεγάλη ακρίβεια. Το τελευταίο έχει καταργηθεί πλέον με την έννοια, την οποία γνωρίζαμε… Όχι να μην… εκδίδονται τιμολόγια!

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΦΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Ερώτηση 14 Είναι όλες οι πέτρες ίδιες;

Απάντηση: Καθόλου! Η αντοχή τους, η χημική σύστασή τους, η θραυστότητά τους είναι ουσιαστικές ιδιότητες με τεράστια επίπτωση στην ασφάλεια της κατασκευής αλλά και στην οικονομία της. Προσέξτε τις τιμές! Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας. Πέτρα με εσωτερικές ρηγματώσεις προερχόμενη από λατομείο με «εκρηκτική» μέθοδο εξόρυξης πιθανόν να λάβει υγρασία στο εσωτερικό της και με την διαστολή – συστολή και τον παγετό να χάσει μεγάλο μέρος της αντοχής της. Πέτρα που κατακερματίζεται εύκολα μπορεί να έχει πολύ μεγάλη φύρα (και ας είναι πολύ φθηνή). Μη ξεχνάτε πως στην ουσία η πέτρα είναι το καθεαυτό δομικό υλικό σας. Το “παράξενο” της υπόθεσης είναι πως η πέτρα αναλογικά σαν κόστος αντιπροσωπεύει πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου. Συνεπώς αυτό που μπορεί να φανεί αρχικά φθηνό ή ακριβό θα δείτε ότι δεν είναι τόσο ουσιαστικό με δεδομένη πάντα την ποιότητα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι η δυνατότητα της πέτρας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μεγάλα κομμάτια, (πρέκια, ποδιές, κατώφλια). Ενώ η πέτρα αυτή καθ’ εαυτή έχει ένα δεδομένο κόστος, αυτά τα μεγάλα τμήματα μπορεί να σας κοστίσουν αναλογικά πολύ περισσότερο. Αυτές είναι μόνο μερικές παράμετροι. Πολύ προσοχή λοιπόν στην επιλογή της πέτρας!

Ερώτηση 15: Σχετικά με τις κακοτεχνίες τι γίνεται;

Απάντηση: Σκέφτηκα να σας δείξω φωτογραφίες με κακοτεχνίες ή κακούς τρόπους δόμησης. Μετά όμως το μετάνιωσα. Ας μην στεκόμαστε εκεί. Ας δούμε καλύτερα την καλή μορφή της τέχνης. Νομίζω πως το πιο σωστό θα ήταν να δείτε από κοντά και ζωντανά τα έργα και να αποφανθείτε εσείς οι ίδιοι. Βλέπετε δεν είναι εύκολο να διακρίνει κάποιος τις διαφορές. Αλλά σας λέω εκ πείρας πως το ωραίο σχεδόν όλοι το καταλαβαίνουν.

Ερώτηση 16: Σχετικά με τη θερμομόνωση της πέτρας τι γίνεται;

Νέο! Υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα! -2015-

Απάντηση: Αναμονή. Το μελετώ το θέμα! Μέχρι πρόσφατα πάντως με τον ισχύοντα κανονισμό θερμομόνωσης ο πέτρινος τοίχος 50 εκ. εκπληρούσαι τις απαιτήσεις. Ισχύουν όμως νέα δεδομένα, ο λεγόμενος Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων). Δεν έχω ακόμα εφαρμόσει τον κανονισμό αυτόν σε πέτρινο κτίριο. Μελετώ και θα σας το ανακοινώσω. Προφανώς η αύξηση του πάχους του τοίχου είναι η εύκολη λύση.

Ερώτηση 17: Υπάρχουν τρόποι εναλλακτικής ενέργειας;

Απάντηση: Βεβαίως, αλλά δεν είμαι εγώ ο ειδικός. Ούτε ο διαμεσολαβητής. Ο τομέας αυτός ανήκει σε επαγγελματίες, οι οποίοι μάλιστα έχουν έλθει σε επαφή μαζί μου μέσω της ιστοσελίδας. Πολύ ευχαρίστως να σας παραπέμψω κα να επικοινωνήσετε μαζί τους.

Ερώτηση 18: Ποιο το πολεοδομικό όφελος του πέτρινου σπιτιού;

Απάντηση: Το γεγονός πως η πέτρινη τοιχοποιία πάχους 50 εκ. και άνω δεν συμπεριλαμβάνεται στον συντελεστή δόμησης και την κάλυψη. Εξ’ άλλου πέτρινος τοίχος με πάχος μικρότερο των 50 εκ. πρακτικά δεν υφίσταται. Αυτό είναι σοβαρό όφελος όσον αφορά την ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου.

Ερώτηση 19: Αξίζει να αρχίσω τώρα ή να περιμένω;

Απάντηση: Λέτε οποιοσδήποτε επαγγελματίας να σας έλεγε να …περιμένετε; Αλλά και αυτό δεν είναι σοβαρή απάντηση. Συνεπώς θα σας έλεγα κάτι διαφορετικό. Εξαρτάται από ΕΣΑΣ όχι από τις καταστάσεις. Εάν νοιώθετε έτοιμοι ναι γιατί όχι. Εξασφαλίστε μόνο τα οικονομικά, τουλάχιστον να ολοκληρώσετε κάποια «πακέτα» εργασιών. Τα χωματουργικά με την θεμελίωση και τις υποδομές πρέπει να είναι ένα. Ο πέτρινος σκελετός πρέπει επίσης να ολοκληρωθεί. Δεν σας συνιστώ όμως να κινηθείτε με αυτόν τον τρόπο. Η άποψή μου είναι πως όταν δούμε τον προϋπολογισμό αυτό να λάβετε ουσιαστικά υπ’ όψη σας, να ξεκινήσετε και να τελειώσετε. Αν δεν είναι αυτό εφικτό, καλύτερα να μην αρχίσετε. Αυτή είναι η άποψη μου. Αυτό δεν στερείται και οικονομικής λογικής, όπως και οι πληρωμές με μετρητά. Θα δείτε ότι έχει επίπτωση (θετική σαφώς) στο συνολικό κόστος. Επιπλέον θα χαρείτε το όνειρό σας και μάλιστα ΤΩΡΑ!

Ερώτηση 20: Πείτε μου συνοπτικά την άποψή σας.

Η άποψή μου:

Το πέτρινο σπίτι είναι μία υψηλής αισθητικής δημιουργία. Μείνετε συνεπείς στις λιτές και καθαρές γραμμές καθώς και στο μέγεθος. Η ομορφιά του και η διαχρονικότητα του έγκειται ακριβώς στην απλότητα και τη σύνεση.

…και Μία Σκέψη (πρόταση):

Το πέτρινο σπίτι δεν «χαλάει». Σκεφτείτε και την εκδοχή της κατασκευής της βασικής υποδομής με τις πέτρινες τοιχοποιίες και τη στέγη. Αυτό είναι ένα αρχικό «πακέτο», το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει στο σύνολο του και διά μιας. Από εκεί και πέρα είναι όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ενδεχομένως και τμηματικά (ίσως και μόνοι σας) μπορείτε να τα συνεχίσετε.

Ένα προ-τελευταίο επενδυτικής υφής ερώτημα. Πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά… Συμφωνώ πως τα πέτρινα κτίσματα είναι κορυφαία από κάθε άποψη και σίγουρα αποτελούν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό οικοδομικό δημιούργημα. Η Ελλάδα είναι χωρίς αμφιβολία η ωραιότερη χώρα στον Κόσμο αλλά δυστυχώς οι συνθήκες είναι δυσχερείς. Ακόμα και με δεδομένη την ύπαρξη κεφαλαίων πως θα μπορώ να είμαι σχετικά σίγουρος ότι θα μπορέσω να αξιοποιήσω μία ενδεχόμενη τουριστική δραστηριότητα;

Πολύ σωστή παρατήρηση… Οι προσωπικές μου απόψεις περιγράφονται σε όλες τις ενότητες.

Τέλος μία προσωπική ερώτηση: Έχετε στην κατοχή σας πέτρινο σπίτι; Έχετε ζήσει καθόλου εκεί, ώστε να έχετε και προσωπική εμπειρία;

Απάντηση: Ναι βεβαίως έχω από τον πατέρα μου σε ορεινό χωριό της Επαρχίας Καλαβρύτων του Ν. Αχαΐας. Εκεί πηγαίναμε διακοπές για μεγάλα διαστήματα τα καλοκαίρια. Δεν γεννήθηκα βλέπετε στο …Παρίσι και μπορώ κάλλιστα να περπατώ σε πέτρινο περιβάλλον. Τα πέτρινα σπίτια μου αρέσουν όχι όμως και τα πέτρινα χρόνια.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)