Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Οι Συνήθειες…

Οι συνήθειες σκοτώνουν… και έχουμε συνηθίσει να πεθαίνουμε.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)