Οι Συνήθειες…

Οι συνήθειες σκοτώνουν… και έχουμε συνηθίσει να πεθαίνουμε.