Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι Σοφοί

Φύλακες του παρελθόντος ή αγγελιοφόροι του μέλλοντος;
Το ταξίδι είναι πάντα εμπρός και είναι τώρα!