Οι Σοφοί

Φύλακες του παρελθόντος ή αγγελιοφόροι του μέλλοντος;
Το ταξίδι είναι πάντα εμπρός και είναι τώρα!