Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι “Σοφοί”…

Σε τίτλο χθες πολύ γνωστής ιστοσελίδας αναφέρεται χαρακτηριστικά:

“Τι προβλέπουν έξι «σοφοί» για τον πόλεμο”.

Δεν διαφωνώ και οι «σοφοί» έχουν άποψη, αλλά γενικώς δεν μπορούν να προβλέψουν. Για το τελευταίο κατάλληλοι είναι οι… “Προφήτες”.

Να ερωτάτε λοιπόν τους κατάλληλους!