Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Οι Πυλώνες της Teucris

Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία της Teucris ΔΕΝ είναι διαμεσολαβητική. Εξετάζεται κάθε πρόταση και αναλύεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α)  Είναι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ να προτείνεις σε άλλους εκ του ασφαλούς και χωρίς να υφίστασαι τις συνέπειες ενδεχόμενης (απευκταίας) αποτυχίας, συνεπώς σε κάθε περίπτωση το γραφείο μου αποτελεί μέρος της επένδυσης.

Β) Θεωρείται εξ’ ίσου ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ η λήψη οιουδήποτε χρηματικού ποσού χωρίς να έχει προηγουμένως δημιουργηθεί το αντίστοιχο asset, ή η λήψη …προκαταβολής (!) για… υποσχέσεις χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο. Επιπροσθέτως σαφώς είμαι διατεθειμένος ακόμα και για την χρηματοδότηση του αρχικού σταδίου υλοποίησης της επένδυσης προκειμένου να δημιουργηθούν οι προτεινόμενες από το γραφείο μου ελάχιστες προϋποθέσεις επιτυχίας της.

Γ) Ο απόλυτος σεβασμός στα χρήματα των πελατών μου και επενδυτών είναι εγγενώς στοιχειοθετημένος με την λειτουργία του γραφείου μου και θεωρείται ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ οποιαδήποτε αθέμιτη συναλλαγή, ή απώλεια έστω και ενός ευρώ.

Δ) Τα Ακίνητα ΔΕΝ αποτελούν αυτόνομες οντότητες. ΑΝΘΡΩΠΟΙ και ΑΚΙΝΗΤΑ αποτελούν ένα. Κανένα Ακίνητο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί έξω από την Ανθρώπινη δραστηριότητα. Καμία κερδοφόρα ιδέα επένδυσης σε Ακίνητα δεν έχει νόημα αν δεν ορίζεται από το τρίπτυχο: ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΑΚΙΝΗΤΟ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)