Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

“Οι Νέοι”

Εάν υπάρχει κάποιος ορισμός της νεότητας και εάν κάποια/ος έχει το δικαίωμα να θεωρείται “νέος” και να αξίζει τον χαρακτηρισμό αυτό, πρέπει να είναι διαποτισμένος από απέχθεια και εντελώς σκληρό πολεμικό πνεύμα εναντίον σε ό,τι συμφιλιώνει τον άνθρωπο με την μέχρι τώρα μοίρα του· και όχι μόνον με την μέχρι τώρα αλλά και με την διαμόρφωσή της στο μέλλον.

Η Ελλάδα είναι ένα κράτος γερόντων.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)