Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

“Οι μεγάλοι άνθρωποι δεν πεθαίνουν ποτέ στο κρεβάτι τους.”

-Σαιν Ζυστ
(Ο αρχάγγελος της Γαλλικής Επανάστασης. Του έκοψαν το κεφάλι στις 24 Ιουλίου 1794 σε ηλικία μόλις 26 ετών).

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)