Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι Λέξεις

Μία δυστοπική (dystopian) βιωματική ταινία, η οποία πηγάζει από τα βαθύτερα και σκοτεινότερα σημεία της ύπαρξής μας. Θα μπορούσε να είναι και αλήθεια. Ή μήπως είναι;
Copyright 2021-2022 Teucris Films

Στο Facebook:

Στο YouTube: