Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Οι “Κρυφές” Όψεις

Image h1

Περπατώντας στον δρόμο και παρατηρώντας τα κτίρια έχουμε μία τρισδιάστατη μεν αντίληψη αλλά όχι πλήρη και σφαιρική. Κυρίως οι όψεις προς τους δρόμους είναι εκείνες, οι οποίες προκαλούν το ενδιαφέρον. Σπανίως στα ιδιωτικά τουλάχιστον κτίρια και οι όψεις προς τα άλλα σημεία του οικοπέδου.

Ωστόσο η πλέον ενδιαφέρουσα και κατά κανόνα απρόσιτη θέα ενός κτιρίου είναι η εκ των άνω (κάτοψη).

Σε αυτήν μπορούμε να διεισδύσουμε στο μυαλό του αρχιτέκτονα και να αντιληφθούμε εάν το κτίριο, το οποίο σχεδίασε, το είχε ως ένα ολοκληρωμένο σύμπλεγμα όγκων ή απλά σχεδίαζε τις τέσσερεις ή περισσότερες πλευρές του στο επίπεδο (και μετά τις ένωσε).
Αυτό, διότι πολλά στοιχεία της εκ των άνω όψης (κάτοψης) είναι εντελώς αόρατα. Εδώ όμως διακρίνουμε την αγάπη από την διεκπεραίωση• και στην ζωή πολλές δήθεν “αγάπες” είναι στην πραγματικότητα είτε κοινωνικοί ρόλοι είτε διεκπεραιώσεις.

Εδώ σε αυτή την χαρακτηριστική φωτογραφία παρατηρούμε έναν παλαιό βυζαντινό ναό στην Καρύταινα, ο οποίος λόγω της θέσεως του μας φιλοδωρεί με τον να μπορούμε να τον βλέπουμε και εκ των άνω. Προσέξτε τις χαρακτηριστικές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειές του. Θεώρησα να παρουσιάσω την ασπρόμαυρη εκδοχή του για να αφαιρέσω τις όποιες επιδράσεις του χρώματος.

Σας προκαλώ τώρα να σκεφθείτε το τεράστιο πλεονέκτημα της κλιμακωτής τοπογραφίας.

Έχω στο μυαλό μου να δούμε με λεπτομέρεια το ζήτημα αυτό. Πολύ περισσότερα στη συνέχεια, ώστε να σας εντείνω λίγο το ενδιαφέρον. Επίσης με την πρώτη ευκαιρία θα προσεγγίσουμε και την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)