Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Οι Κανόνες

Ο Ρωμαϊκός Κανόνας
“Αυτός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να διακόπτει εκείνον, ο οποίος το κάνει”.
Ο Βυζαντινός Κανόνας
“Αυτός, ο οποίος προσεύχεται για κάτι, το οποίο δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να ενοχλεί εκείνον, ο οποίος προσεύχεται δίπλα του”.
Ο Ιουδαϊκός κανόνας
“Αυτός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει, να συνεχίσει να το κάνει”.
Ο Αρχαιο-Ελληνικός Κανόνας
“Αυτός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να διακόπτει εκείνον, ο οποίος φιλοσοφεί γιατί να το κάνει”.
Ο Νεο-Ελληνικός κανόνας
“Δεν γίνεται ρε μ@λ@κα”.
Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)