Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Οι Εποχές των –ology

Από την εποχή της ιδεολογίας (ideology) περνάμε σιγά-σιγά στην εποχή της idiotology (ηλιθιολογίας), η οποία με τη σειρά της οδηγεί την ανθρωπότητα σε μία ακατάσχετη catastrophology (καταστροφολογία), αλλά εμείς παραμένουμε σταθεροί σε επίπεδα coolology (δεν απαιτείται ερμηνεία)!

E και κάποιοι το ρίχνουν στην cookology (μαγειρική)!

Διευκρίνηση: κάποιοι όροι είναι παραγωγής teucrology και ας μην αναζητηθούν στα λεξικά ή μέσω της googlology.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)