Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι “Επικίνδυνες” Ημέρες

Υπάρχουν κάποιες ημέρες και κάποιες ώρες σε αυτές τις ημέρες, τις οποίες άνετα θα μπορούσα να χαρακτηρίσω… “επικίνδυνες”. Τη λέξη τη χρησιμοποιώ με διττή σημασία, επικίνδυνες για κάτι καλό αλλά και το αντίστροφο. Το νόημα είναι πως ευνοούνται κάποιες διαδικασίες και επιταχύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό ή το αντίστροφο, δεν περπατάει τίποτα και μόνο εμπόδια προβάλλονται.  Άλλες φορές εμφανίζεται, αυτό, το οποίο ονομάζω μία “γεγονοτοσειρά”, η οποία δημιουργεί σχεδόν αυτοματοποιημένα μία αλληλουχία γεγονότων, τα οποία οδηγούν σε ένα αδιανόητο αποτέλεσμα. Η λαϊκή σοφία εστιάζοντας μόνο στο τραγικό, πολλές φορές τα ονομάζει ως “η κακιά η ώρα”.

Η αναγνώριση και αντίληψη των επικίνδυνων ημερών, καθώς και ο έγκαιρος εντοπισμός μιας γεγονοτοσειράς είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Και προσέξτε! Δεν έχει να κάνει αυτό με τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Οι ημέρες και οι ώρες εντός των ημερών αφορούν ένα συγκεκριμένο πλήθιος, όπως αντίστοιχα ισχύει και στην περίπτωση των γεγονοτσειρών.

Δεν είναι πλέον το ωροσκόπιο το κυρίαρχο, αλλά το ίδιο το γεγονός, η τοποθεσία και το χρονικό διάστημα.

Πολύ περισσότερα στη συνέχεια…