Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι Ενοχλήσεις

Ενοχλείται η Ρωσία από την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠ.ΕΞ. στην Ελλάδα, ενοχλείται η Τουρκία γιατί την παρέλειψε από το πρόγραμμά του, ενοχλείται η Γερμανία για την ένταση στην Ανατ. Μεσόγειο, ενοχλείται η Ελλάδα για τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, ενοχλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες για την αγορά των S-400 της Τουρκίας από τη Ρωσία, ενοχλείται η Γαλλία από την εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία, ενοχλείται η Κίνα για τις απαγορεύσεις στα προϊόντα της, ενοχλείται η Αγγλία για τις δηλώσεις του τέως Πριγκηπικού ζεύγους, ενοχλείται η Ισπανία διότι ο πρώην Μονάρχης της έφυγε νύχτα, ενοχλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λευκορωσία και στο τέλος θα έλθει κάποιος Α Ν Ε Ν Ο Χ Λ Η ΤΟ Σ και θα “καθαρίσει” τους πάντες και τα πάντα.

Μια γειτονιά από κουτσομπόλες κατάντησε η διεθνής διπλωματία.

Σημ. Τα προηγούμενα είναι ενδεικτικά δεν τα αναφέρω αναλύοντας τα ούτε λαμβάνοντας θέση.