Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι Δομές Εξουσίας

Κανόνας: σε κάθε δομή εξουσίας οποιαδήποτε μορφής θα υπάρχει τουλάχιστον ένας εκ των παρακάτω:

Ο τυχοδιώκτης, ο οποίος θα μεταβάλλει το προσωπείο του, ώστε να είναι αρεστός στον αρχηγό του και έτοιμος να αλλάξει αρχηγό, μόλις διακρίνει τον επόμενο.

Δύο είδη αφελών: ο ένας, ο οποίος έχει θεοποιήσει τον αρχηγό του και πιστεύει τυφλά σε αυτόν ενώ ο άλλος πιστεύει πως θα τον (τον αρχηγό του) μετατρέψει σε υποχείριο του.

Και τέλος:

Ο κυνικός, αυτός ο οποίος θα επιδιώκει δια της προσκολλήσεως την ικανοποίηση των μικροσυμφερόντων του.

Εάν ο αριθμός των ατόμων ενός είδους εκ των προαναφερομένων υπερβαίνει ένα κρίσιμο ποσοστό τότε χαρακτηρίζει στο σύνολο τη δομή εξουσίας ανεξαρτήτως της ποιότητας του αρχηγού της.

Το ωραίο; Όλοι σχεδόν διακρίνουν τους προηγούμενους εκτός του… αρχηγού τους!