Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι Δημοσκοπήσεις στην Πορτογαλία

Στις πρόσφατες εκλογές στην Πορτογαλία οι δημοσκοπήσεις απέτυχαν να προβλέψουν το αποτέλεσμα. Αναφέρομαι πάντα σε πραγματικές έρευνες και όχι προκατασκευασμένες. Αντίστοιχα έχουν συμβεί και στην Ελλάδα και θα συμβαίνουν και παντού. Ποιο είναι το θέμα;

Τα επιστημονικά εργαλεία μετρήσεων είναι ορθά. Από πλευράς μεθοδολογίας λάθος δεν υπάρχει. Η αποτυχία έγκειται στο ότι ενώ μετρούν με ακριβέστατα εργαλεία την οξύτητα του λαδιού, στο δοχείο αυτό έχει γίνει ξύδι. Τώρα μην με ερωτήσετε πως μπορεί το λάδι να γίνει ξύδι!

Δεν είναι λοιπόν πρόβλημα μεθόδων, αλλά αλλαγής του υποκειμένου, η οποία είναι η κοινωνία. Και συνεχώς θα αποτυγχάνουν να προβλέπουν εκλογικά αποτελέσματα, συνεχώς θα νομοθετούν και θα χαράσσουν πολιτικές κάθε είδους με δεδομένα λαδιού για μια κοινωνία ξυδιού.

Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα: γιατί να γίνει… ξύδι;