Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι Βέργες

Εάν μία βέργα σας φαίνεται ψηλή και δεν μπορείτε να τη φτάσετε μην την κόψετε. Καρφώστε δίπλα της μία ψηλότερη και αμέσως την κοντύνατε. Όταν τα σχέδια σας δεν εκπληρώνονται μην τα ψαλιδίσετε. Μεγαλώστε τα!