Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Οι… Αυστηρές Συστάσεις

Διαβάζουμε συχνά για τις αυστηρές συστάσεις τις οποίες απευθύνουν ή το αυστηρό μήνυμα ή την αυστηρή προειδοποίηση ενός οργανισμού ή μίας κυβέρνησης προς μία άλλη· τι είναι αυτό τέλος πάντων, το οποίο τις καθιστά… “αυστηρές”;

Θα σας απαντήσω αμέσως.

Εάν υπάρχει κάποιος τρόπος, ο οποίος έχει πραγματικά σοβαρές επιπτώσεις σε προσωπικό επίπεδο στον αρχηγό – λήπτη των αυστηρών συστάσεων και της ηγεσίας τότε ΝΑΙ πρόκειται όντως για αυστηρές συστάσεις. Και αυτό συνήθως έχει να κάνει είτε με τα περιουσιακά του/τους στοιχεία εκτός του κράτους του/τους είτε με λογαριασμούς τους. ΜΟΝΟ τότε έχουν νόημα.

Εάν αυτές οι αυστηρές συστάσεις έχουν επίπτωση στον λαό του κράτους, τότε είναι εντελώς χωρίς νόημα, κοινώς λόγια του αέρα. Λέγονται απλώς για να ειπωθούν.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)