Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Οι Απόψεις… Διίστανται

Το ότι μπορεί να συναντήσει κάποιος αυτή την εικόνα σε ένα αστικό περιβάλλον στην Ελλάδα σήμερα, σίγουρα αποτελεί ένα προνόμιο. Δεν νομίζω να έχουν την ίδια γνώμη και τα αρνάκια…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)