Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Οι Αγωνιστές της Ζωής

Συναντώ καθημερινά γύρω μου ανθρώπους απλούς, λιγότερο απλούς ή και καθόλου απλούς με ένα κοινό χαρακτηριστικό: Είναι αγωνιστές!

Αυτό απαντάνε μόλις τους ερωτήσεις τι κάνουν: “Αγωνιζόμαστε”… προφανώς για την επιβίωση.

Αλλά παιδιά δεν αρκεί. Δεν αρκεί να αγωνίζεσαι προκειμένου να επιβιώνεις από τα καθημερινά φορτία. Πρέπει και να γίνεσαι καλύτερος. Πρέπει ταυτόχρονα και να δημιουργείς. Πρέπει ένα μεγάλο ποσοστό από την ενέργεια του αγώνα να διατίθεται εκ του μηδενός για κάτι ανώτερο. Κι αν δεν έχεις αυτήν την ενέργεια είσαι υποχρεωμένος να την εφεύρεις.

Και τα ζώα στην φύση αγωνίζονται για να επιβιώσουν. Δημιουργούν; Βελτιώνονται;

Όχι!

Δεν αρκεί λοιπόν να αναπαραγάγεις την ζωή (έστω και με επιτυχία). Πρέπει και να την εξυψώνεις και να την λαμπρύνεις. Διότι δεν γεννήθηκες για να διεκπεραιώνεις αλλά για να δημιουργείς.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)