Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Οι “Άλλες” Τραγωδίες

Κάθε φορά, όταν συμβαίνει μία τραγωδία (οπουδήποτε στον κόσμο) προκύπτουν και άλλες δύο ακόμα:

Η τραγωδία του ήθους
&
Η τραγωδία της λογικής.

Δυστυχώς ενώ η πρώτη (η ίδια η καταστροφή) έχει μία πεπερασμένη διάρκεια και πολύ πόνο φυσικά, οι επόμενες (του ήθους και της λογικής) είναι εξαιρετικά ύπουλες και προετοιμάζουν τις επερχόμενες.

Εάν οι επικρατούσες νοοτροπίες είναι εξόχως στρεβλές, τότε οι δεύτερες είναι πολύ χειρότερες, διότι θα προκαλέσουν περισσότερο και μεγαλύτερο πόνο σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους.

Η μία, η πρώτη πέρασε, θα “περάσει” με όλες τις φοβερές πληγές της. Οι άλλες όμως θα ανθίζουν.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)