Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι Άδικα Καταραμένοι

Το να εκμεταλλευτείς τη δυστυχία ενός άδικα καταραμένου δεν του αλλάζεις τη δυστυχία του, αλλά εισπράττεις δεκαπλάσια την κατάρα του.