Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Οι Άδικα Καταραμένοι

Το να εκμεταλλευτείς τη δυστυχία ενός άδικα καταραμένου δεν του αλλάζεις τη δυστυχία του, αλλά εισπράττεις δεκαπλάσια την κατάρα του.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)