Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ξεπερασμένη – Μη Ξεπερασμένη

Οποιαδήποτε πολιτεία, κάτω από οποιαδήποτε οντότητα, η οποία λατρεύεται ή ακολουθεί οποιαδήποτε ιδεολογία, η οποία αποτυγχάνει να αναγνωρίσει την αξία του ανθρώπου, την αξιοπρέπειά του και τα δικαιώματά του αυτή η πολιτεία είναι ξεπερασμένη.

Η σπουδαιότητα της τέχνης, της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας, της ελευθερίας επιλογής θρησκευτικής πίστης, της ελευθερίας του λόγου σε μία κοινωνία δεν είναι καθόλου ξεπερασμένη!

Τα προηγούμενα δεν συμβαδίζουν.