Ξενοδοχείον η Ευρώπη

Νομίζω η πλέον παραστατική «εικόνα» της σύγχρονης Ευρώπης…