Ξενοδοχείον η Ευρώπη

Νομίζω η πλέον παραστατική “εικόνα” της σύγχρονης Ευρώπης…