Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Νυχτερινό Σχόλιο για την… Τουρκική Παρασκευή (Μέρος 2ον)

Μετά την… ανακάλυψη των “τεραστίων” αποθεμάτων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και του “μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στην ιστορία της γείτονος” (τώρα πώς συνδέεται η ιστορία με φυσικά αποθέματα είναι ένα θέμα), ο αρχηγός της, τόσο περισσότερο ομοιάζει με πρόεδρο (με ό,τι αυτό συνεπάγεται) επαρχιακής ποδοσφαιρικής ομάδας Γ΄ κατηγορίας, της δεκαετίας του 80 και 90.

Υπόσχεται νίκες με 7-0 εναντίον των θηρίων της πρωτευούσης στην έδρα τους, πρωτάθλημα Ευρώπης και αστρονομικού μεγέθους μεταγραφές των μεγαλύτερων αστεριών-ονομάτων.