Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Να ρέεις όπως το νερό…

Όποιος υποχωρεί μπορεί να ξαναπολεμήσει.
Η δεύτερη πρόταση ανήκει στον Δημοσθένη… Η πρώτη από την ανατολική φιλοσοφία.