Να Διαβάσεις…

Το να διαβάσεις ένα βιβλίο είναι εξ’ ίσου δύσκολο με το να το γράψεις.