Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Μύθοι και Κοινωνίες

Μία αλήθεια, η οποία δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί: κοινωνίες χωρίς ιστορία δύνανται να υπάρξουν, αλλά κοινωνίες χωρίς μύθους δεν είναι δυνατόν να επιβιώσουν.

Οι μύθοι είναι εκείνοι, οι οποίοι τις (κοινωνίες) θερμαίνουν στις δύσκολες ή κρίσιμες ώρες και τις οδηγούν στο να γράψουν ιστορία.

Ο μύθος είναι κάτι σπουδαιότερο από την ιστορία. Και όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης ο μύθος δεν είναι παρά ποίηση.

Απομυθοποιείστε κοινωνίες, ανθρώπους, τον… εαυτόν σας και τότε θα πάψετε να γράφετε ιστορία. Θα γίνετε ιστορία και μάλλον ασήμαντη.