Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Μόνιμη Πρόταση Ανάπτυξης Αξιόλογου Ακινήτου

Στην ενότητα αυτή υποβάλλω μία μόνιμη πρόταση.

Παρουσίασα σε προηγούμενα μέρη τρόπους Δημιουργίας Χρήματος (από ακίνητα). Επειδή έχω τονίσει πως τίποτα δεν μπορεί να αφορά «τους άλλους», αν προηγουμένως δεν βάλεις ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ το κεφάλι σου κάτω από τη λαιμητόμο, προτείνω:

Αν διαθέτετε κάποιο ενδιαφέρον αλλά αδρανές Ακίνητο, το οποίο επιτρέψτε μου να αξιολογήσω όσον αφορά την Δυναμική Δημιουργίας Χρήματος που ίσως διαθέτει, σας προτείνω να αναλάβω χωρίς καμία οικονομική σας υποχρέωση πλήρως το μελετητικό και κατασκευαστικό τμήμα του ή οτιδήποτε άλλο σκεφτούμε προκειμένου μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία υλοποιήσιμη και ρεαλιστική Επενδυτική Πρόταση μαζί με τον τρόπο χρηματοδότησης της.

Δείτε και τους Πυλώνες της Teucris.

Ισχύουν φυσικά πάντα τα όσα αναφέρονται και στην ενότητα Ακίνητα και Δημιουργία Χρήματος (ένα βήμα παραπέρα).

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)