Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Μικρή Συμβουλή

Μία συμβουλή προς όσες/ους στον επιχειρηματικό τομέα με οικονομικά προβλήματα (σχεδόν όλους δηλ.): “Ο θάνατος των πολλών ουκ εστιν θάνατος”!