Μικρή Συμβουλή

Μία συμβουλή προς όσες/ους στον επιχειρηματικό τομέα με οικονομικά προβλήματα (σχεδόν όλους δηλ.): «Ο θάνατος των πολλών ουκ εστιν θάνατος»!