Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Μη Διδάγματα COVID-19

Όταν σε μία “ευκαιρία” επιλογής μεταξύ ενός κακού -σίγουρου όμως- παρελθόντος και ενός αβέβαιου μέλλοντος επιλέγεις το πρώτο, το μόνο… σίγουρο είναι πως θα βρεθείς σε χειρότερο παρόν.

Όταν σε μία “ευκαιρία” επιλογής μεταξύ ενός καλού και σίγουρου παρελθόντος και ενός αβέβαιου μέλλοντος επιλέγεις το πρώτο, το μόνο… σίγουρο είναι πως θα διαπιστώσεις πως τίποτα δεν είναι… σίγουρο.

Όταν σε μία “ευκαιρία” επιλογής μεταξύ δύο εξωτερικών συνθηκών επιλέγεις με κριτήριο τις συνθήκες, το μόνο… σίγουρο είναι πως θα διαπιστώσεις πως το ζήτημα δεν είναι οι συνθήκες αλλά η δική σου στάση.