Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Μη Αντιληπτό και Έλεγχος

Ο Τσαρλς Ράιχ (προσοχή όχι Βίλχελμ), σημαντικότατος συγγραφέας, του οποίου παρεμπιπτόντως τα βιβλία του και κυρίως “Το Πρασίνισμα της Αμερικής” δεν τα έχω εντοπίσει μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα είχε δηλώσει:

“Το μη αντιληπτό είναι η πραγματική πηγή αδυναμίας. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε.”

Δεν πρέπει όμως -προσθέτω- αυτό, το οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε να το… εφεύρουμε προκειμένου να νομίσουμε ότι το ελέγχουμε.