Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

“Μην είσαι τόσο ταπεινόφρων – δεν είσαι και τόσο σπουδαίος”.

“Μην είσαι τόσο ταπεινόφρων – δεν είσαι και τόσο σπουδαίος”.

Golda Meir (1898-1978) σ’ έναν διπλωμάτη

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)