Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Μην είσαι τόσο ταπεινόφρων – δεν είσαι και τόσο σπουδαίος”.

“Μην είσαι τόσο ταπεινόφρων – δεν είσαι και τόσο σπουδαίος”.

Golda Meir (1898-1978) σ’ έναν διπλωμάτη