Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Με τι να Ασχολείσαι

Το θέμα δεν είναι να ασχολείσαι με την καταστροφή. Το θέμα είναι να ασχολείσαι με την ανοικοδόμηση.