Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Με τι να Ασχολείσαι

Το θέμα δεν είναι να ασχολείσαι με την καταστροφή. Το θέμα είναι να ασχολείσαι με την ανοικοδόμηση.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)