Μετάλλαξη Α, Β, Γ, Δ τώρα και Λ

Το θέμα είναι πως το Ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα…