Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Μελίνα Μερκούρη

Ποιά πολύ μεγάλη Ελληνίδα έζησε 7 έτη περίπου σε αυτό το θαυμάσιο πλήν όμως εγκαταλελειμμένο αρχοντικό; Γνωρίζετε βεβαίως την τοποθεσία στην οποία ευρίσκομαι και ίσως αυτό σας βοηθήσει.