Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Μεγαρείς: Η Ερμηνεία του Χρησμού

Οι Μεγαρείς ερμήνευσαν τον χρησμό, πως υπονοεί με την έννοια του μεγαλυτέρου αριθμού τους νεκρούς τους, οι οποίοι είναι πράγματι περισσότεροι από τους ζωντανούς.

Κατασκεύασαν λοιπόν μία αίθουσα συμβουλίου στο μέρος ακριβώς εκείνο, όπου ήσαν θαμμένοι οι ήρωες τους!

Η σημασία των ηρώων ήταν τεράστια και ο τόπος ταφής τους επίσης το ίδιο. Τους ήθελαν στα σπλάχνα της μητρικής γης τους και όπως ήταν πρώτοι μεταξύ των ζωντανών ακόμα και σκιές στον Κόσμο του Άδη ήταν πρώτοι μεταξύ των σκιών.

Αυτή ήταν η ερμηνεία των Μεγαρέων!