Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Μανιοκαταθλιπτικός Μονόφθαλμος

Εάν ισχύει πως μεταξύ των τυφλών βασιλεύει ο μονόφθαλμος, τότε εξ’ ίσου ισχύει πως μεταξύ των καταθλιπτικών βασιλεύει ο… μανιοκαταθλιπτικός.

Στα δύσκολα πρόσεχε ποιους ακολουθείς… Η δική σου απελπισία δεν δημιουργεί καλύτερους.