Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Μανία”

“Τα μέγιστα των αγαθών ημίν γίγνεται διά μανίας.” δηλώνει ο Σωκράτης στον Φαίδρο και συμπληρώνει (μετριάζων) ο Πλάτων: “Θεία μέντοι δόσει διδομένης.” Μετάφραση των ανωτέρω: “Τα μεγαλύτερα αγαθά μας έρχονται διά της μανίας” – “με την προϋπόθεση πως η μανία μας δίδεται από Θεία δωρεά.”…