«Μανία»

«Τα μέγιστα των αγαθών ημίν γίγνεται διά μανίας.» δηλώνει ο Σωκράτης στον Φαίδρο και συμπληρώνει (μετριάζων) ο Πλάτων: «Θεία μέντοι δόσει διδομένης.» Μετάφραση των ανωτέρω: «Τα μεγαλύτερα αγαθά μας έρχονται διά της μανίας» – «με την προϋπόθεση πως η μανία μας δίδεται από Θεία δωρεά.»…