Μία Πρώτη Γεύση των Δύο (Αμιγώς) Πέτρινων Κτιρίων

…και ένα φυτό!
Προσέξτε ειδικά τα αγκωνάρια και τις γωνίες, καθώς και τα ξύλινα πρέκια στα ανοίγματα.