Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Μία Άλλη Εκδοχή

(Θα καταλάβετε πως εννοώ κάποιον γείτονα της Ελλάδος)

“Τo κακον δοκεῖν ποτ᾽ ἐσθλον τῷδ᾽ ἔμμεν’ ὅτῳ φρένας θεος ἄγει προς ἄταν”
Σοφοκλής (Αντιγόνη στιχ. 620-623)

Η παραπάνω πανέμορφη έκφραση σημαίνει σε πολύ ελεύθερη απόδοση πώς όταν για κάποιον το κακό φαίνεται ως καλό αυτός οδηγείται προς την άτη. Το μυαλό αρχίζει να “χάνεται” και προμηνύεται η συμφορά.

Στα Λατινικά αποδίδεται ως “Stultum facit fortuna, quem vult perdere” (= μωραίνει η τύχη ον βούλεται απολέσαι)…

Αλάνθαστα σημάδια… Ας έχουμε υπ΄ όψιν μας ΚΑΙ αυτήν την εκδοχή. Καλό όμως είναι να την έχουμε ΚΑΙ για πολλούς στη χώρα μας, διότι κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος, ασχέτως εάν οι λόγοι είναι διαφορετικοί.