Μάτια και Όραμα

“Just because a man lacks the use of his eyes doesn’t mean he lacks vision.” -Stevie Wonder (He is blind) “Το να στερεί…

Δημοσιεύτηκε από Τεύκρος Σακελλαρόπουλος στις Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016