Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Μάνη – Πέτρινα – Αναπτυξιακός

DSC00547 DSC00553 DSC00581

DSC00588 DSC00569 DSC00574

Οι υποδομές της Teucris στην Μάνη είναι ιδιαίτερα… στέρεες, όπως και η πέτρα. Αυτό αφορά ολόκληρο το πλάνο από τον σχεδιασμό και την υποβολή πρότασης έως την υλοποίηση του έργου εφ’ όσον εγκριθεί.

Επικοινωνήστε για περισσότερα…