Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Λέξη και Δολάριο

Τελικά για κάποιους “δημοσιογράφους” κάθε λέξη και δολάριο!