Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Κ.ΕΝ.Α.Κ. και Πέτρινος Τοίχος

Ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2015

Το πολύ γνωστό πρόβλημα της εμφανούς γνήσιας τοιχοποιίας των 50 – 55 εκ. και της αδυναμίας εκπλήρωσης των (ανόητων και καταστροφικών) απαιτήσεων του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και τρόπος επίλυσής του…

Σύντομα με την επίλυση…

Έως τότε πολύ προσοχή σε επικίνδυνες επιλύσεις τύπου “σάντουιτς” με συνέπεια την απώλεια της φέρουσας ικανότητας της τοιχοποιίας…