Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Κύρος ο Νεώτερος

Ποιά θα ήταν άραγε η γνώμη του λαμπρού Πέρση Κύρου του νεώτερου (σχετ. Κύρου Ανάβασις) για την πολιτική κατάσταση της σύγχρονης Ελλάδας;

Διαβάστε την αύριο Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου το πρωί στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας των Πατρών “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ”.

Μας χωρίσουν ή μας ενώνουν οι αιώνες;