Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Κόσμοι Οπτασίας

Σε έναν Κόσμο οπτασίας βλέπει καλύτερα εκείνος, ο οποίος δεν βλέπει. Και όσοι ονειρεύονται δεν βλέπουν. Αξιοποιείστε λοιπόν σε μέγιστο βαθμό τον επόμενο μήνα και μην περιμένετε τον Σεπτέμβριο (2021) να δείτε “τι θα γίνει”. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να σας απασχολεί καθόλου τι θα γίνει. Να σας απασχολεί όμως τα μέγιστα εσείς τι κάνετε. Και όποιο όνειρο έχετε κατά νου όπου και εάν ευρίσκεσθε είτε δίπλα σε μία πισίνα είτε σε μία παραλία είτε στην κατοικία σας με 42 βαθμούς υπό σκιάν και τους ανεμιστήρες στο φουλ ΚΑΝΤΕ ΤΟ πράξη!

Είναι ευκαιρία και είναι και… ΔΩΡΕΑΝ!

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε
Προφητεία #80 της 31-07-2021)

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)