Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Κολλούνται Μπρίκια”

Εντελώς συμπτωματικά σήμερα ανακάλυψα στο αρχείο μου μία από τις καλύτερες διαχρονικές γελοιογραφίες, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί παντοιοτρόπως… Το σχόλιο είναι από την σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου του Τ.Ε.Ε. 2144 της 26ης Μαρτίου 2001.