Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Κοίτα πού φύτρωσε!

Είσαι όπου είναι οι σκέψεις σου και όχι το σώμα σου. Φρόντισε λοιπόν αυτές οι σκέψεις να είναι όμορφες. Το λουλουδάκι αυτό το γνωρίζει!