Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Κλεισούρα

Όχι όμως εγκλωβισμένοι από τις συνθήκες, αλλά απελευθερωμένοι από τους στόχους μας.