Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Κιότεψε…

Μια από τις ισχυρότερες αν και όχι και τόσο εύηχες λέξεις της Ελληνικής γλώσσας, η οποία όμως δεν είναι… Ελληνική! Προέρχεται από την Τουρκική λέξη kötü, η οποία αντιστοιχεί στο κιοτής ίσον δειλός. Υπάρχουν ωστόσο πολύ καλύτερες Ελληνικές, όπως το ορρωδώ (λιποψυχώ, ατολμώ) αλλά η έκφραση κιότεψε είναι χαρακτηριστική.

Γιατί όμως χρησιμοποιείται τόσο συχνά αυτή η συγκεκριμένη λέξη και όχι οι άλλες; Μία αυθαίρετη δική μου ερμηνεία είναι πως επειδή εμπρός στον Τούρκο κατακτητή ο φόβος πολλαπλασιαζόταν κρίθηκε από τη λαϊκή σοφία, πως μόνο μία Τουρκική λέξη θα μπορούσε να τον περιγράψει. Επιπλέον η αίσθηση του ανήμπορου εμπρός στον ισχυρότερο της έδινε και μία δικαιολογία. Πως θα αντιμετωπίσεις την Τουρκική χατζάρα χωρίς όπλα; Άρα η δειλία κατά κάποιον τρόπο εξορθολογίστηκε.

Και τελικά τι έμεινε από όλα αυτά;

Η λέξη και η σημασία της. Μόλις την αφαιρέσετε και από το λεξιλόγιό σας θα κατανοήσετε πλήρως τη σχέση εξουσιαζόμενου και εξουσιαστή. Μια λέξη δρόμος είναι για να κάνετε τη διαφορά… Μην κιοτέψετε!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)